1397/10/19
تعداد بازدید 80571
-


درراستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۶ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در ماده 5 این قانون ذکر شده صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تاسیس شود.

تاپایان سال 95 در تعداد مصوبات جهش 100% و مجموع مبلغ مصوبات صندوق به بیش از 1000میلیارد تومان رسیده است .رشد چشم گیر تعداد (300درصد) و مبلغ خدمات مبتنی برتوسعه بازار (لیزینگ) در مقایسه با سال 94 در این جهش بی تاثیر نبوده است .در این سال بیش از 380 طرح و محصول دانش بنیان با موفقیت مراحل نظارت را طی نموده اند.راه اندازی خدمات توانمندسازی به منظور توسعه زیرساخت های آموزشی و توانمندی های شرکت های دانش بنیان با تعیین اعتبار از دیگر خدمات سال 95 بوده است. سال 96 بابرگزاری پنجمین مراسم رونمایی از محصولات دانش بنیان با حضور ریاست محترم جمهورآغاز شد. تکمیل واگذاری بیش از 50 دفتر کاری برای شرکت های دانش بنیان در تهران وشهرستان ها، تصویب حدود 100 میلیارد تومان مصوبه در قالب خدمات مشارکت و سرمایه گذاری خطر پذیر، خاتمه حدود هزار محصول دانش بنیان با حمایت صندوق نوآوری وشکوفایی و تصویب تاسیس 20 صندوق پژوهش و فناوری در کارگروه صندوق های پژوهش وفناوری مستقر در صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی دیگر از خدمات ارائه شده در سال 96بوده است.


 
منبع خبر:
آدرس ایمیل در نظرات نمایش داده نمی شود
نام
ایمیل